Boer en Bedrijf – Zorgboerderij Dijkgatshoeve

Datum: dinsdag 18 december 2018

Ingesloten tussen  Robbenoord-. en Dijkgatbos, in het uiterst noordelijke puntje van Noord Holland, ligt in het natuurgebied Dijkgatsweide de zorgboerderij Dijkgatshoeve.

Dijkgatshoeve is een woon-, werk- en leefgemeenschap van de Raphaëlstichting, een antroposofische zorgaanbieder in Noord- en Zuid-Holland. Er wonen en werken vijfentwintig bewoners met verschillende behoeften aan zorg. Omdat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt was bij het ontwikkelen van de oorspronkelijke plannen voor deze zorgboerderij, is op de Dijkgatshoeve geïnvesteerd in een energievoorzieningssysteem die CO2 neutraal is.

De belangrijkste prioriteit van deze zorgboerderij is het zo optimaal mogelijk leveren van goede zorg, gebaseerd op de antroposofische visie van Rudolf Steiner. Vanuit de gedachte dat werken gezondmakend en therapeutisch is voor de mens,  zijn er op  Dijkgatshoeve vier werkgebieden waar bewoners en dagbesteders die van buiten komen elke dag met plezier aan de slag kunnen: het landbouwbedrijf met de koeien, de melkverwerking, de groentetuin en de winkel.

Omdat Dijkgatshoeve van oorsprong een veehouderij was, is dat werkgebied in 2011 als eerste nieuw leven ingeblazen. Nadat de verbouwing van de stal een feit was, zijn er blaarkopkoeien naar de boerderij gehaald. Een deel van het areaal van de Dijkgatsweide wordt gebruikt voor voedselproductie voor de veestapel. Een deel van de geproduceerde melk wordt in de eigen kaasmakerij verwerkt tot zuivelproducten en kaas. Dit wordt geleverd aan een aantal lokale afnemers. De rest van de melk wordt afgenomen door een biologische zuivelcoöperatie.

In de kaasmakerij worden rauwmelkse kazen van Demeterkwaliteit, het keurmerk van de biologisch dynamische landbouw, geproduceerd. Om de kazen optimaal te kunnen bereiden is daarvoor  een kaasbak, een kleine kaasopslag en pekelruimte aanwezig. Daarnaast maakt men op ambachtelijke wijze melk, karnemelk, yoghurt, Labneh, boter en kefir. Dijkgatshoeve beschikt tegenwoordig over een dertigtal blaarkoppen die dagelijkse verzorging behoeven. Een team van acht bewoners zorgt voor deze koeien. Zij verrichten allerhande taken, van voeren en melken tot de melkstal reinigen en het uitmesten van de stal.

In de winkel van de Dijkgatshoeve kunnen allerlei biologische en biologisch dynamische producten gekocht worden. Bewoners die hier werken vinden het leuk om met klanten om te gaan.

In de groentetuin worden groenten geteeld voor de eigen keuken. Ook daar werken met veel plezier een achttal bewoners en een enkele dagbesteder van buiten de boerderij. De tuingroep composteert mest en groenteafval, afkomstig uit  stal en keuken, op biologisch dynamische wijze, waardoor per jaar de vruchtbaarheid van de aarde verbeterd en versterkt wordt. Daar waar overvloed ontstaat worden de groenten verkocht aan een aantal kleinschalige lokale afnemers.

Zie voor meer informatie: www.dijkgatshoeve.nl

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019