bewonersbijeenkomst Waldervaart

Datum: vrijdag 22 juni 2018

Wederom succesvolle bewonersbijeenkomst Waldervaart

Maandagavond 18 juni kwamen ruim 80 belangstellenden bijeen om de presentatie van Kuiper Compagnons en de gemeente over de centrum- en parkontwikkeling van Waldervaart bij te wonen. Deze bijeenkomst stond in het teken van het verzamelen van wensen input voor het nieuwe centrum- en de parkontwikkeling. Wethouder Jelle Beemsterboer; “We zijn al een aantal maanden bezig om samen met de bewoners en andere stakeholders een plan te ontwikkelen voor het centrum. Omdat het park niet meer geheel aan de wensen en eisen van deze tijd voldoet, nemen wij deze mee in de ontwikkeling. De opkomst was wederom hoog. Veel bewoners hebben hun wensen en zeker ook hun zorgen aan ons kenbaar gemaakt. Deze worden meegenomen in het ontwerp. De verwachting is dat we eind september een meer uitgewerkt plan kunnen laten zien.”

Waarom centrumontwikkeling?

Gemeente Schagen wil samen met de belangrijkste stakeholders komen tot een gedragen stedenbouwkundig plan voor een mooi, duurzaam en toekomstbestendig centrumgebied van Waldervaart, dat een nieuw hart van de wijk vormt en waarin functies in het kader van winkelen, sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar versterken en waar ‘ontmoeten’ door de inrichting van de openbare ruimte wordt aangemoedigd. Begin 2019 stelt de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en bijbehorende financiele kaders vast.

Nu ook parkontwikkeling

De Waldervaart is een wijk uit de jaren ’70 met veel groen in het openbare gebied. In de afgelopen jaren is het openbaar gebied in de wijk volledig integraal opgeknapt. Het centrale “park” is bij deze renovaties echter nog niet opgepakt. Het is wenselijk om te kijken naar de status van alle inrichtingselementen (groen, verharding, openbare verlichting) en zonering van het park. Hierbij is het van belang dat de gemeente het groene karakter van het park in stand laten. “Het voorlopige ontwerp geeft een doorkijk waar we heen willen met het park voor de komende 10 jaar. Niet alles dat opgenomen wordt in het ontwerp zal direct worden gerealiseerden. De raming moeten dit jaar gereed zijn, de uitvoering van het project wordt gefaseerd uitgevoerd in 2019 tot en met 2021, waarbij de nadruk ligt op het groen in het gebied,” licht wethouder Hans Heddes toe.

Nog meer Algemeen nieuws

Landbouwshow Opmeer ongekend populair

De Landbouwshow Opmeer 2019 zal de boeken ingaan als een uiterst geslaagde editie. De weergoden waren goedgezind; lekker zomers met af en toe een fris


Algemeen 06-08-2019

Topkoeien op de keuring in Opmeer

De rundveekeuring op de Landbouwshow in Opmeer is een provinciale keuring. Toch zijn er Noord-Hollandse melkveehouders die het verder op zoeken en met


Algemeen 17-07-2019

Skager Hersenkraker!

Ondernemers zijn meestal intelligente mensen. Ook intelligente mensen hebben zo hun recht op vrijetijdsbesteding. Bij het combineren van deze twee geg


Algemeen 26-06-2019

Schagen Marktstad Puzzel 2019

Ook in de nieuwe editie van de Schagen Marktstad krant mag de puzzel niet ontbreken. Boordevol met woorden die te maken hebben met Schager activiteit


Algemeen 18-06-2019