Water aan de lippen

Datum: woensdag 05 december 2018

In deze column aandacht voor een minder populair onderwerp: de waterschapslasten. Met name voor agrariërs zijn en blijven het hoge lasten, die volgend jaar ook nog eens stijgen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen vorige maand de waterschapsbegroting voor ons gebied Hollands Noorderkwartier werd vastgesteld. Aan zowel de wateroverlast van september 2017 als de droogte van de afgelopen zomer merken we echter dat er geen ontkomen aan is. We ervaren dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort werd ingeschat. Lastenstijging is onder meer het gevolg van de steeds stevigere inzet die we moeten doen om weersextremen aan te kunnen. Met de nodige aanpassingen aan de waterhuishoudkundige infrastructuur spelen waterschappen in op steeds sneller veranderende omstandigheden. En dat heeft logischerwijs impact op de belastingtarieven.

De begroting laat zien dat kosten voor ongebouwd, voor het landelijke gebied, meer stijgen dan andere categorieën. Dat zit in de systematiek van het belastingstelsel op landelijk niveau en is niet onze keuze als waterschapsbestuur. De verhoging van waterschapslasten voor agrariërs vind ik onevenredig groot, hoezeer ik ook erken dat de nood hoog is. Dat het water ons figuurlijk aan de lippen staat. Een nieuw belastingstelsel voor waterschappen laat nog even op zich wachten. Hopelijk zal dat nieuwe stelsel een wat eerlijkere verdeling laten zien.

Heeft u opmerkingen of vragen, mail mij gerust: s.schenk@hhnk.nl.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019