Rabobank & HAJK; “Binding houden met agrarische jongeren is belangrijk”

Datum: donderdag 13 december 2018

“De agrarische jongeren zijn de toekomst van de agrarische sector,” vertellen Rianne Dijkshoorn en Rens Kooijman, accountmanagers Agri bij de Rabobank. En dat is precies de reden waarom de Rabobanken Kop van Noord-Holland, Alkmaar e.o., West-Friesland en Waterland e.o. weer een jaar lang sponsor zijn van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, afgekort HAJK.

Landelijke en lokale betrokkenheid

Rens: “Landelijk sponsort de Rabobank het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt en met de vier lokale Rabobanken sponsoren wij dan weer de lokale afdelingen van het HAJK. Door onze betrokkenheid op landelijk en lokaal niveau hebben we contact met de agrarische jongeren en proberen we ze te helpen met de kennis die wij in huis hebben en door ons netwerk in te zetten.  Zo gaan we regelmatig in gesprek met de jonge agrariërs en zijn we aanwezig bij events om de samenwerking te optimaliseren.”

Stimuleren van zelfbewust agrarisch ondernemerschap

“Onze sponsoring gaat niet alleen om financiële ondersteuning,” licht Rianne toe. “Wij hebben op verschillende facetten in de agrarische sector veel kennis in huis en die delen we graag. Zo regelen wij bij de lokale evenementen bijvoorbeeld een themagerichte spreker. Maar we dragen ook bij aan een groeiend en zelfbewust agrarisch ondernemerschap met het Rabo Opvolgers Perspectief. Het overnemen en leiden van een agrarisch bedrijf is best complex. Met dit programma werken we doelgericht samen met de jonge agrariërs aan de overname en de toekomst. Zo ontdekken zij waar hun kracht als ondernemer ligt, of ze de overname kunnen financieren en welke strategie het beste past bij hen en het bedrijf. “

Kennis rondom opvolging

Dat er behoefte is aan kennis rondom opvolging onder jonge agrariërs kunnen beide accountmanagers beamen. Rianne: “Ik ben zelf opgegroeid op een agrarisch bedrijf. Binnen het melkveebedrijf van mijn ouders en broertje is het vraagstuk omtrent opvolging een actueel thema.” Rens: “Als melkveehouder en accountmanager Agri weet ik wat er allemaal komt kijken bij het ondernemen in de agrarische sector. Het is nogal wat, wat er op het pad komt van de nieuwe generatie boeren, maar ik zie juist voor onze regio vele mogelijkheden en zie een goede toekomst tegemoet. Wel daag ik de jonge ondernemers uit om zelf over hun toekomst na te denken en hierover op tijd in gesprek te gaan. Tijdig schakelen opent deuren!”

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019