Kringlooplandbouw

Datum: maandag 18 februari 2019

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe teeltjaar 2019. Wat mag er wel en wat mag er niet, en hoe vertalen we dat naar het Boerenerf. Daarbij kijken we ook vooral naar beleidsnotities en voorgenomen wetgeving die over een paar jaar pas van toepassing zullen zijn. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Het Klimaatakkoord en het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn. In al deze teksten en notities komen wij steeds weer het zelfde woord tegen; Landbouwkringloop.

De minister heeft zelfs in haar beleidsvisie: Landbouw, Natuur en Voedsel: “Waardevol en Verbonden” aangegeven dat als het aan haar ligt er in de landbouw een omslag in gang gezet moet worden naar Kringlooplandbouw in 2030. Maar wat betekent nou precies Kringlooplandbouw? Het blijkt beleidsmatig een toverwoord te zijn, maar op de vraag wat dit nou concreet betekent en hoe de Land- en Tuinbouw hier invulling aan moet en kan geven, dan wordt het minder concreet.

Waar het om gaat is dat er bij Kringlooplandbouw zo min mogelijk afval vrij komt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk wordt en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Sleutelwoorden hierbij zijn grondgebondenheid en samenwerking in de gehele voedselketen.

Kortom; Kringlooplandbouw is door de minister vrij ambitieus neergezet en zal inspanning van iedereen binnen de keten vragen. Deze ambitie is ondertussen verankerd als uitgangspunt in veel toekomstige beleidsregels. Echter de grote vraag is en blijft hoe pakt dit in de praktijk uit of hebben wij binnen onze regio al een stukje voorsprong omdat bijna alle landbouwsectoren al aanwezig zijn en er onderling tussen de sectoren regionaal al veel “kringloop” plaatsvindt?

Wij zijn dan ook heel benieuwd naar alle concrete uitwerkingen en beleidsregels die voortvloeien uit deze landbouwvisie.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019

De Kist en zijn verhaal – Februari

Elk zichzelf respecterend boerenbedrijf heeft er nog wel één op zolder liggen. Een oer-Hollandse ouderwetse houten kist, gaasbak of krat. Ve


Agribusiness 18-02-2019