Droogte de baas

Datum: zaterdag 20 oktober 2018

Je zou het haast vergeten nu de regen af en toe weer met bakken uit de hemel komt. De extreme droogte afgelopen zomer was echter niet te missen. Zeker agrariërs zoals u en ik, die elke dag afhankelijk zijn van voldoende zoetwater en een vruchtbare bodem, hebben een pittige periode doorgemaakt.

Ook de mensen van het waterschap hebben het druk gehad. Droogtegevoelige dijken extra inspecteren, water inlaten, overleggen met partners zoals de provincie en LTO over hoe het water te verdelen. Het was geen gemakkelijke opgaaf. Gelukkig liep de droogte deze keer met een sisser af. Een beregeningsverbod was op het nippertje afgewend en grote oogstschades bleven uit.

Zoals ik al zei: deze keer waren we de droogte nog nét de baas. Iedereen weet inmiddels dat deze extreme periodes steeds vaker voorkomen. Om je daar als ondernemer op voor te bereiden is het raadzaam om te investeren in je bedrijfsvoering. Maak je bedrijf gezonder en duurzamer, tref maatregelen om het oppervlaktewater schoon te houden of om zoetwater vast te houden voor tijdens drogere periodes. Er is veel mogelijk en daarvoor verwijs ik u graag naar www.landbouwportaalnoordholland.nl. Wij blijven de droogte graag de baas, samen met u!

Heeft u opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit graag: s.schenk@hhnk.nl.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019